44 Praktické otázky týkajúce sa rozhovorov s webovým serverom Apache s odpoveďami

Apache je najobľúbenejší webový server, a ak chcete pracovať ako správca Middleware / System / Web, musíte sa s ním oboznámiť. Apache HTTP je open-source webový server pre Windows & UNIX.


Pred niekoľkými dňami som písal o otázkach WebSphere Interview a mnohí z vás požiadali, aby ste písali o webovom serveri Apache, takže tu choďte.

Nasledujúce otázky sa často kladú v rozhovore od začiatočníkov po expertov. Väčšinu organizácie bude mať webový server riadený správcom Middleware / System spolu s aplikačným serverom a ďalšími komponentmi.

Začnime s tým otázky na rozhovor v reálnom čase & odpovede

Contents

1. Ako zastaviť / spustiť webový server Apache?

Môžete reštartovať tak, že prejdete na umiestnenie inštancie Apache >> priečinok bin a spustite skript apachectl.

./ Apachectl stop
./ apachectl start

Môžete tiež použiť skript umiestnený v /etc/init.d/. Väčšinou sa bude nazývať „apache“ alebo „httpd“

/etc/init.d/apache stop
/etc/init.d/apache start

Ďalším postupom by bolo využívanie služieb

httpd stop
spustenie služby httpd

2. Aký je predvolený port pre HTTP a HTTPS?

Predvolený port pre HTTP je 80 a HTTPS 443. Predvolené porty pre ostatné aplikácie tu uvedené.

3. Môžete mi povedať dôležitý názov konfiguračného súboru?

httpd.conf je hlavný konfiguračný súbor používaný v Apache.

4. Ako skontrolovať verziu spusteného webového servera Apache?

Existuje niekoľko spôsobov, ako to nájsť, ale presnejšie by to bolo;

 • Prihláste sa na webový server
 • Prejdite do inštancie apache a priečinka bin
 • Vykoná sa httpd pomocou -v, aby sa získali podrobnosti o verzii.

[[Email protected] sbin] # ./httpd -v
Verzia servera: Apache / 2.2.15 (Unix)
Postavený server: 18. júla 2016 15:24:00
[[Email protected] sbin] #

Prípadne môžete použiť aj rpm príkaz na kontrolu nainštalovanej verzie.

[[Email protected] ~] # rpm -qa | grep httpd
httpd-2.2.15-54.el6.centos.x86_64
httpd-tools-2.2.15-54.el6.centos.x86_64
[[Email protected] ~] #

5. Ako zistiť, či je spustený webový server?

Existuje niekoľko spôsobov, ako to nájsť.

 1. Prihláste sa na webový server a požiadajte o proces „httpd“

ps -ef | grep httpd

 1. Skontrolujte, či sa na monitorovacom paneli nenachádzajú žiadne upozornenia.
 2. Skontrolujte, či je váš port apache IP: prístupný v prehliadači

ex: http://yourapacheserver.com

 1. Skontrolujte, či je na serveri s netstatom nakonfigurovaná adresa IP a port

netstat -anlp | grep 80

6. Ako nainštalovať Apache HTTP?

Existujú tri možné spôsoby, ako to nainštalovať.

Použitím zdrojový kód – zdroj si môžete stiahnuť a skompilovať.

 • Stiahnite si najnovšie vydanie z http://httpd.apache.org/download.cgi
 • Extrahujte zdroj pomocou pomocného programu tar alebo pomocou nástroja gzip v závislosti od typu súboru: .tar alebo .tar.gz

tar xvf httpd-1.2.3.tar
gzip -d httpd-1.2.4.tar.gz

 •  Prejdite na miesto, kde ste extrahovali zdroj pomocou príkazu cd a nakonfigurujte ho pomocou príkazu ./configure na termináli
 • Potom ho skompilujte pomocou príkazu make.
 • Nakoniec na inštaláciu použite príkaz make install.

Ak chcete nájsť viac možností, ako ho nakonfigurovať, môžete použiť príkaz configure –help.

Úložisko YUM – ak je váš server pripojený na internet alebo má interné úložisko, môžete ho nainštalovať pomocou yum.

yum install httpd

RPM – Môžete si stiahnuť potrebný balík RPM a použiť príkaz rpm.

rpm -ivh packagename.rpm

7. Ako zabezpečiť, aby Apache počúval iba jednu IP adresu na serveri?

Toto je často potrebné, ak máte na serveri viac adries IP. Ak chcete zaistiť, aby Apache počúval iba na určenej IP, musíte v smernici pre počúvanie výslovne uviesť IP a port.

ex:

Vypočujte si 10.10.10.10:80

8. Ako zabezpečiť, aby Apache bežal s užívateľom typu non-root / nikto?

Toto je možné dosiahnuť pridaním používateľa & Skupinová smernica v súbore httpd.conf

Používateľský apache
Skupinový apache

Vyššie uvedený príklad konfigurácie zabezpečí, že sa začne používateľom „apache“. Pred nakonfigurovaním servera musíte zaistiť, aby na serveri existovali používatelia.

9. Ako vypnem indexovanie adresárov?

Môžete použiť „Možnosti – Indexy“ v príslušnej smernici o adresároch.

ex:

Možnosti -Indexy

10. Ktorý modul musí mať presmerovanie možné?

mod_rewrite je zodpovedný za presmerovanie, a toto musí byť v súbore httpd.conf neuvedené.

LoadModule rewrite_module modules / mod_rewrite.so

11. Môžete zmeniť port na počúvanie z predvoleného nastavenia na niečo iné?

Áno, je to možné zadaním čísla portu v počúvať smernice.

Napríklad: aby Apache počúval na porte 9000 na IP adrese 10.10.10.10.

Vypočujte si 10.10.10.10:9000

12. Ako zabezpečiť webovú stránku hostenú na webovom serveri Apache?

Existuje niekoľko spôsobov, ako zabezpečiť webový server Apache, vrátane nasledujúcich.

 • Implementácia SSL
 • Integrácia s WAF (Web Application Firewall), ako je ModSecurity, atď.
 • Použitie poskytovateľa zabezpečenia v cloude

13. Aké sú protokolové súbory generované Apache?

Vytvorili sa dva populárne protokolové súbory;

 • access.log – všetky podrobnosti požiadavky so stavovým kódom
 • error.log – zachytí všetky chyby v apache alebo pripojení k backendu

14. Ako vytvoriť CSR?

Môžete použiť nasledujúci príkaz OpenSSL alebo generovať CSR online.

Vytvorenie nového CSR pomocou súkromného kľúča

openssl req -out geekflare.csr -newkey rsa: 2048 -nodes -keyout geekflare.key

Pozrite sa na OpenSSL cheat sheet pre ďalšie príkazy.

15. Čo je virtuálny hosting?

Virtuálny hosting v Apache vám umožňuje hosťovať viac webových stránok na jednej inštancii. Môžete buď vytvoriť IP založené alebo Podľa mena na virtuálny hosting.

16. Aký modul je potrebný na pripojenie k WebSphere?

mod_was_ap22_http.so sa musí pridať do súboru httpd.conf, aby sa mohol integrovať s IBM WAS.

17. Ako nastaviť úroveň denníka v režime ladenia?

Často je potrebné, keď riešite problém a chcete zachytiť ďalšie podrobnosti. Úroveň protokolovania môžete zmeniť na ladenie zabezpečením nasledujúceho súboru httpd.conf.

Ladenie logLevel

18. Ktorý modul je potrebný na povolenie SSL?

Pred implementáciou SSL musí byť modul mod_ssl zrušený.

LoadModule auth_basic_module modules / mod_ssl.so

19. Aký je názov modulu WebLogic?

mod_wl_22.so

20. Aká je úroveň protokolov dostupná v Apache?

Predvolená konfigurácia je nastavená na “varovať“Sú však tiež možné nasledujúce.

 • ladiť
 • Info
 • varovať
 • oznámenia
 • krit
 • poplach
 • tiesňové
 • chyba

21. Čo je DocumentRoot?

Direktíva DocumentRoot je konfigurácia, v ktorej môžete určiť umiestnenie priečinka, z ktorého sa budú statické súbory zobrazovať. Nazýva sa tiež WebRoot.

Predvolené umiestnenie DocumentRoot je / var / www / html

22. Ako nasadiť vojnu alebo JAVA aplikácie v Apache?

Obávam sa, že Apache je webový server a nasadenie aplikácií založených na Java nie je možné. Môžete však integrovať aplikačné servery Java, ako sú WebLogic, WebSphere, JBoss, do ktorých môžete nasadiť vojnové a ušné súbory..

23. Aký je rozdiel medzi webovým serverom Apache a Apache Tomcat?

Apache Web je server HTTP na poskytovanie statického obsahu, v ktorom je Tomcat kontajner servletov na nasadenie súborov JSP.

Apache HTTP môžete vždy integrovať s Tomcat, avšak na základe požiadavky si musíte vybrať jeden z nich. Ak potrebujete správny webový server, potom Apache HTTP else Tomcat for JSP-Servlet Container.

24. Ako môže Apache fungovať ako server proxy?

Ako proxy server môžete použiť modul mod_proxy. Mod_proxy modul sa dá použiť na pripojenie k backend serveru ako Tomcat, WebLogic, WebSphere, atď..

25. Ako nakonfigurovať protokol Apache, aby zachytil čas potrebný na vybavenie žiadosti?

Môžete pridať „% D”V súbore httpd.conf podľa smernice LogFormat na zachytenie času odozvy potrebného na vybavenie žiadosti. Ukáže čas v mikrosekundy.

LogFormat "% h% l% u% t \"% R \" %>s% b \"% {Referer} aj \" \"% {User-Agent} i \" % D" kombinovaný

Reštartujte webový server Apache a uvidíte výsledky.

182,19.197,23 – – [02 / október / 2016: 10: 32: 25 +0000] "GET / HTTP / 1.1" 403 4961 "-" "Mozilla / 5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit / 537,36 (KHTML, ako Gecko) Chrome / 53.0.2785.116 Safari / 537.36" 1515
182,19.197,23 – – [02 / október / 2016: 10: 32: 25 +0000] "GET /icons/apache_pb.gif HTTP / 1.1" 304 – "http://lab.geekflare.com/" "Mozilla / 5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit / 537,36 (KHTML, ako Gecko) Chrome / 53.0.2785.116 Safari / 537.36" 424
182,19.197,23 – – [02 / október / 2016: 10: 32: 25 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP / 1.1" 304 – "http://lab.geekflare.com/" "Mozilla / 5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit / 537,36 (KHTML, ako Gecko) Chrome / 53.0.2785.116 Safari / 537.36" 472

26. Aký nástroj používate na analýzu denníkov?

Musíš hovoriť pravdu, ale aby si ti dal nápad, môžeš použiť GoAccess, SumoLogic alebo pár tu spomenutých.

27. Na akých webových serveroch ste pracovali spolu s Apache?

Opäť platí, že radšej povedzte pravdu, ale aby ste si uvedomili, na trhu existuje veľa webových serverov vrátane nasledujúcich.

 • Nginx
 • Microsoft IIS
 • LiteSpeed
 • GWS

28. Ako overiť súbor httpd.conf, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k chybe syntaxe konfigurácie?

httpd –t vám pomôže skontrolovať syntax.

[[Email protected] httpd] # / usr / sbin / httpd -t
Syntax je v poriadku
[[Email protected] httpd] #

Prípadne môžete použiť aj príkaz apachectl.

[[Email protected] ~] # / usr / sbin / apachectl configtest
Syntax je v poriadku
[[Email protected] ~] #

29. Ako vykonať výkonnostný štandard Apache?

Na vykonanie záťažového testu na webových serveroch vrátane Apache môžete použiť nástroj ako ApacheBench, SIEGE. Ďalšia možnosť vykonať záťažový test online a zistiť celkovú výkonnosť webovej aplikácie pri zaťažení.

30. Ako získať podporu pre webový server Apache, ak niečo nie je v poriadku?

Apache je webový server s otvoreným zdrojom, takže neexistuje podpora na úrovni podniku. Môžete však zvýšiť a hlásenie o chybe alebo položte otázku na Stack Overflow.

31. Ako zabezpečiť spustenie webového servera po reštarte servera?

Ak pracujete so systémom Linux, môžete do súboru /etc/init.d/ vložiť skript a povoliť spustenie systému pomocou príkazu chkconfig

Povedzme, že vytvoríte súbor s názvom apache a dať pod /etc/init.d

chkconfig – pridajte apache
chkconfig apache on

ak v systéme Windows, potom skontrolujte, či je typ spustenia vybratý ako „Automaticky“.

32. Aký je rozdiel medzi webovým serverom Apache a Nginx?

Obe sú kategorizované ako webový server a tu sú niektoré z hlavných rozdielov.

 • Nginx je webový server založený na udalostiach, kde je Apache založený na procesoch
 • Nginx je známy lepším výkonom ako Apache
 • Apache podporuje širokú škálu OS, kde Nginx nepodporuje OpenVMS a IBMi
 • Apache má veľké množstvo integrácií modulov s backendovým aplikačným serverom, kde Nginx stále doháňa
 • Nginx je ľahký a rýchlo zachytáva podiel na trhu. Ak ste novým používateľom služby Nginx, možno budete mať záujem pozrieť si moje články o službe Nginx.

33. Ako by ste zabili Apache, ak nefunguje elegantné zastavenie?

Ak beží na Linuxe, potom môžete použiť príkaz kill.

Zistite PID Apache pomocou ps -ef | grep http

Potom to zabite

zabiť $ PIDNUMBER

ak normálne zabitie nefunguje, skúste zabiť -9

zabiť -9 $ PIDNUMBER

Ak máte Windows, ukončite úlohu Apache zo Správcu úloh.

34. Ako nájsť súbor httpd.conf, ak nepoznáte umiestnenie inštalácie?

V systéme Linux môžete použiť príkaz find.

Predpokladajme, že to musí byť v súborovom systéme / apps, potom môžete použiť nasledujúci príkaz.

find / apps -name httpd.conf

Ale ak si nie ste istí, ktorý systém súborov môžete nájsť v / súborovom systéme, ale nezabudnite, môže to trvať dlho, v závislosti od celkovej veľkosti systému súborov..

nájsť / -name httpd.conf

35. Aké rôzne príznaky webového servera Apache poznáte??

 • IBM HTTP Server – známy ako IHS a často používaný s aplikačným serverom IBM WebSphere
 • Oracle HTTP Server – známy ako OHS sa často používa so serverom Oracle Weblogic

36. Kde je Apache umiestnený v umiestnení dátového centra?

Vysvetlite na základe svojich skúseností, zvyčajne však pre aplikácie orientované na internet, je to v sieti Internet DMZ a pre intranetovú základnú sieť.

Ale opäť sa to bude líšiť v závislosti od aplikácie / organizácie.

37. Ako skryť podrobnosti o verzii servera v hlavičke odpovede HTTP?

Pridajte do súboru httpd.conf nasledujúce položky a reštartujte webový server

ServerTokens Prod
ServerSignature Off

Týmto sa skryje verzia a server sa zobrazí ako „apache„Iba.

38. Čo robí 200, 403 & Znamená 503 kódov chýb HTTP?

 • 200 – obsah nájdený a zobrazený v poriadku
 • 403 – pokúsil sa získať prístup k obmedzenému súboru / priečinku
 • 503 – server je príliš zaneprázdnený na vybavenie žiadosti, inými slovami – služba nie je k dispozícii.
 • Viac informácií nájdete v infographic kóde HTTP Response Code.

39. Ako zakázať sledovanie HTTP požiadaviek?

Pridajte do súboru httpd.conf nasledujúce a reštartujte inštanciu

Sledovanie je možné vypnúť

40. Ako vyriešiť problém s konfliktom portov?

netstat by bolo užitočné pri riešení problému s konfliktom portov. Ak na jednom serveri beží viac inštancií, odporúča sa mať nakonfigurovanú absolútnu adresu IP: Port pre direktívu Listen.

41. Ako nainštalovať modul tretej strany?

Môžete využiť Apache Toolbox. Po stiahnutí ho extrahujte pomocou pomocného programu tar.

tar -xf Apachetoolbox-1.5.72.tar.gz

Prejdite do priečinka Apachetoolbox-1.5.72 pomocou príkazu cd a spustite príkaz uvedený nižšie, aby ste vybrali moduly pre váš server Apache..

./install.sh

Poskytuje moduly ako mod_ip_forwarding, mod_auth_mysql a mod_auth_samba na kompiláciu s webovým serverom Apache. Aj keď tieto moduly môžete zahrnúť aj manuálne, v Apache Toolbox je to jednoduchšie.

42. Ako priradiť viac mien virtuálnym hostiteľom?

Môžete využiť smernicu ServerAlias, ako je to znázornené nižšie.

ServerName example.com
ServerAlias ​​awesome.com fantastic.com

43. Ako obmedziť veľkosť nahrávania?

Mám webovú aplikáciu, ktorá umožňuje používateľom nahrávať súbory, ako sú napríklad dokumenty vo formáte Word, pdf atď. Ako obmedzím nahrávanie súborov používateľmi?

Na obmedzenie veľkosti nahrávaného súboru môžete použiť smernicu LimitRequestBody.

LimitRequestBody 9000

Hodnota priradená k LimitRequestBody umožňuje Apache prijímať a ukladať upload súborov 9000 bajtov používateľmi. Hodnotu môžete upraviť podľa požiadavky.

44. Ako obmedziť prístup prostredníctvom IP?

Možno budete chcieť, aby boli niektoré kontextové korene prístupné povolenými IP. Môžete tak urobiť mod_authz_core alebo mod_authz_host moduly na obmedzenie prístupu pomocou smernice Vyžadovať.

Vyžadovať 10.0.0.2 10.0.0.4 192.168.34.23 192.168.34.23

Ak to urobíte vyššie, Apache bude obsluhovať žiadosti iba v prípade, že sú žiadosti podané z uvedených IP.

V adresári, v ktorom chcete povoliť alebo zakázať prístup k zdrojom, musíte určiť direktívu Vyžadovať.

záver

Dúfam, že vyššie uvedené otázky a odpovede vám pomôžu pripraviť sa na administrátora webového servera interview.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map