ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ap_hack_apr_allocator_create

การคอมไพล์ซอร์สโค้ดของ Apache Web Server อยู่เสมอ สนุก.


มันยากมากที่ Apache จะรวบรวมในการรันครั้งแรกบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่.

ความจริงมันต้องมีจำนวนมาก ก่อนจำเป็น และหากมีสิ่งใดขาดหายไปหรือมีความเข้ากันได้กับเวอร์ชั่นคุณอาจต้องใช้เวลามากในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น.

ฉันทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของ Linux 6.4 เพื่อติดตั้ง Apache 2.4.6 และพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้.

exports.c: 1929:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_allocator_create’
exports.c: 921: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_allocator_create’ อยู่ที่นี่ส่งออก.c: 1930:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_allocator_destroy’
exports.c: 922: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_allocator_destroy’ อยู่ที่นี่ส่งออก.c: 1931:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_allocator_alloc’ exports.c: 923: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_allocator_alloc’ อยู่ที่นี่การส่งออก c: 1932:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_allocator_free’ exports.c: 924: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_allocator_free’ อยู่ที่นี่ด้วยการส่งออก c: 1933:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_allocator_owner_set’
exports.c: 925: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_allocator_owner_set’ อยู่ที่นี่ส่งออก.c: 1934:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_allocator_owner_get’ exports.c: 926: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_allocator_owner_get’ อยู่ที่นี่ส่งออก c: 1935:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_allocator_max_free_set’ exports.c: 927: หมายเหตุ: คำนิยามก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_allocator_max_free_set’ อยู่ที่นี่ส่งออก c: 1937:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_allocator_mutex_set’ exports.c: 929: หมายเหตุ: คำนิยามก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_allocator_mutex_set’ อยู่ที่นี่ส่งออก c: 1938:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_allocator_mutex_get’ exports.c: 930: หมายเหตุ: คำนิยามก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_allocator_mutex_get’ อยู่ที่นี่ส่งออก c: 1944:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_init’ exports.c: 936: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_init’ ถูกส่งออกที่นี่ c: 1945:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_read32’ exports.c: 937: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_read32’ ถูกส่งออกที่นี่แล้ว c: 1946:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_set32’ exports.c: 938: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_set32’ ถูกส่งออกที่นี่แล้ว c: 1947:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_add32’ exports.c: 939: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_add32’ ถูกส่งออกที่นี่แล้ว c: 1948:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_sub32’ exports.c: 940: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_sub32’ ถูกส่งออกที่นี่แล้ว c: 1949:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_inc32’ exports.c: 941: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_inc32’ ถูกส่งออกที่นี่ c: 1950:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_dec32’ exports.c: 942: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_dec32’ ถูกส่งออกที่นี่ c: 1951:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_cas32’ exports.c: 943: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_cas32’ ถูกส่งออกมาที่นี่แล้ว c: 1952:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_xchg32’ exports.c: 944: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_xchg32’ ถูกส่งออกที่นี่ c: 1953:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_casptr’ exports.c: 945: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_casptr’ ถูกส่งออกมาที่นี่แล้ว c: 1954:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_atomic_xchgptr’ exports.c: 946: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_atomic_xchgptr’ อยู่ที่นี่ส่งออก c: 1960:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_dso_load’ exports.c: 1085: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_dso_load’ ถูกส่งออกที่นี่ c: 1961:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_dso_unload’ exports.c: 1086: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_dso_unload’ ถูกส่งออกที่นี่ c: 1962:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_dso_sym’ exports.c: 1087: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_dso_sym’ ถูกส่งออกที่นี่ c: 1963:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_dso_error’ exports.c: 1088: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_dso_error’ อยู่ที่นี่ส่งออก c: 1969:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_env_get’ exports.c: 1094: หมายเหตุ: คำนิยามก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_env_get’ อยู่ที่นี่ส่งออก c: 1970:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_env_set’ exports.c: 1095: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_env_set’ อยู่ที่นี่ส่งออก c: 1971:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_env_delete’ exports.c: 1096: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_env_delete’ อยู่ที่นี่ด้วยการส่งออก c: 1976:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_strerror’ exports.c: 1101: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_strerror’ อยู่ที่นี่ export.c: 1981:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_stat’ exports.c: 1106: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_stat’ ถูกส่งออกที่นี่ c: 1982:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_dir_open’ exports.c: 1107: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_dir_open’ อยู่ที่นี่ส่งออก c: 1983:
ข้อผิดพลาด: นิยามใหม่ของ ‘ap_hack_apr_dir_close’ exports.c: 1108: หมายเหตุ: คำจำกัดความก่อนหน้าของ ‘ap_hack_apr_dir_close’ อยู่ที่นี่

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกันคุณสามารถแก้ไขได้โดยทำตามฉัน.

สารละลาย

หลังจากดูในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ฉันสังเกตว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ apr-util เวอร์ชันต่ำกว่า 1.4.1

 • ตรวจสอบเวอร์ชัน apr-util ของคุณ หากคุณพบรุ่นที่ต่ำกว่าคุณต้องติดตั้ง 1.4.1 หรือสูงกว่า
 • ดาวน์โหลด apr-util source code จาก http://mirror.nus.edu.sg/apache/apr/
 • แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

รวบรวมและติดตั้งดังต่อไปนี้

./ กำหนดค่า
แต่งหน้า
ทำการติดตั้ง

โดยค่าเริ่มต้นมันจะติดตั้งภายใต้ / usr / local / apr / bin / apu-1-config

ตอนนี้คุณสามารถรวบรวม apache กับ apr-util ที่เพิ่งติดตั้งใหม่และมันก็โอเค.

./ configure – ด้วย apr-util = / usr / local / apr / bin / apu-1-config

มันช่วยฉันและฉันก็หวังว่าคุณเช่นกัน.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map