Ako nainštalovať Tomcat 9 a kam ho umiestniť?

Naučte sa, ako nainštalovať Tomcat a niektoré možnosti cloudového hostingu na nasadenie aplikácií Tomcat.


Tento blogový príspevok má dve časti – najprv časť hovorí o tom, ako nainštalovať Apache Tomcat na Ubuntu sami, a druhý časť hovorí o najlepších hostingových platformách dostupných pre hostovanie aplikácií Tomcat.

Čo je to Apache Tomcat?

Apache Tomcat je open-source webový / aplikačný server od nadácie Apache. Pôvodne sa to volalo Jakarta. Je to HTTP server a kontajner servletov. V predvolenom nastavení je spustená na porte 8080.

Tomcat implementuje špecifikácie java servletov a špecifikácií stránok servera Java. Poskytuje prostredie webového servera Java na spustenie kódu Java. Apache Tomcat obsahuje nástroje na konfiguráciu a správu. Môže sa tiež nakonfigurovať priamo úpravou konfiguračného súboru XML.

Toto je sprievodca krok za krokom, ako nainštalovať Tomcat 9 na Ubuntu 18.04.

predpoklad

Ak chcete nainštalovať Tomcat, musíte mať v systéme nainštalovaný java.

Aktualizujte úložisko a nainštalujte Java 8.

aktualizácia sudo apt-get
sudo apt-get install openjdk-8-jdk -y

Ako aktuálnu verziu Java vyberte Java 8, ktorú ste práve nainštalovali.

sudo update-alternatives –config java

Skontrolujte verziu Java.

[Email protected]: ~ $ java -verzia
verzia openjdk "1.8.0_212"
OpenJDK Runtime Environment (zostavenie 1.8.0_212-8u212-b03-0ubuntu1.18.10.1-b03)
OpenJDK 64-bitový server VM (zostavenie 25.212-b03, kombinovaný režim)

Nainštalujte Tomcat 9

Stiahnite si najnovší balík verzie Tomcat 9, momentálne jeho tomcat-9.0.27. Najnovšiu verziu si môžete kedykoľvek pozrieť na oficiálny odkaz na stiahnutie.

https://tomcat.apache.org/download-90.cgi

Nižšie uvedený príklad je pre 9.0.27.

 • Stiahnite si balík Tomcat

[Email protected]: ~ $ wget http://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.27/bin/apache-tomcat-9.0.27.tar.gz
–2019-11-18 14: 29: 04– http://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.27/bin/apache-tomcat-9.0.27.tar.gz
Riešenie stránky www-eu.apache.org (www-eu.apache.org) … 95.216.24.32, 2a01: 4f9: 2a: 185f :: 2
Pripája sa na stránku www-eu.apache.org (www-eu.apache.org) | 95.216.24.32 |: 80 … pripojený.
Žiadosť HTTP bola odoslaná, čaká sa na odpoveď … 200 OK
Dĺžka: 10982406 (10 M) [aplikácia / x-gzip]
Úspora do: „apache-tomcat-9.0.27.tar.gz“

apache-tomcat-9.0.27.tar.gz 100% [======================================= =============================>] 10,47 M 3,87 MB / s za 2,7 s

2019-11-18 14:29:38 (3,87 MB / s) – ache apache-tomcat-9.0.27.tar.gz ‘uložený [10982406/10982406]

 • Extrahujte balík Tomcat 9

[Email protected]: ~ $ tar -xzf apache-tomcat-9.0.27.tar.gz

 • Z bezpečnostných dôvodov vytvoríme pre systém Tomcat samostatného používateľa systému.

[Email protected]: ~ $ sudo useradd -r -m -U -d /home/geekflare/apache-tomcat-9.0.27 -s / bin / false tomcat
[sudo] heslo pre geekflare:

 • Užívateľ tomcat by mal mať úplný prístup k inštalačnému adresáru Tomcat. Tento príkaz zmení vlastníctvo inštalačného adresára na užívateľa tomcat.

[Email protected]: ~ $ sudo chown -RH tomcat: apache-tomcat-9.0.27

 • Všetky skripty vo vnútri adresára bin Tomcat musia byť spustiteľné, preto pridajte spustiteľné povolenie.

[Email protected]: ~ $ sudo sh -c ‘chmod + x apache-tomcat-9.0.27 / bin / *. sh’

 • Vytvorte súbor tomcat.service vo vnútri / etc / systemd / system / a spustite hocat ako službu.

Zaujíma vás, prečo? je to zaistenie toho, aby sa Tomcat automaticky spustil pri reštarte servera.

[Email protected]: ~ $ sudo gedit /etc/systemd/system/tomcat.service

 • Skopírujte obsah uvedený nižšie do súboru. Zmeňte cestu JAVA_HOME podľa inštalačnej cesty Java.

[Jednotky]

Opis = kontajner servletov Tomcat 9

Po = network.target

[Service]

Type = vetvenia

User = kocúr

Skupina = kocúr

životné prostredie ="JAVA_HOME = / usr / lib / JVM / java-1.8.0-OpenJDK-amd64"

životné prostredie ="JAVA_OPTS = -Djava.security.egd = file: /// dev / urandom -Djava.awt.headless = true"

životné prostredie ="CATALINA_BASE = / home / geekflare / apache-tomcat-9.0.27"

životné prostredie ="CATALINA_HOME = / home / geekflare / apache-tomcat-9.0.27"

životné prostredie ="CATALINA_PID = / home / geekflare / apache-tomcat-9.0.27"

životné prostredie ="CATALINA_OPTS = -Xms512M -Xmx1024M -server -XX: + UseParallelGC"

ExecStart = / home / geekflare / apache-tomcat-9.0.27 / bin / startup.sh

ExecStop = / home / geekflare / apache-tomcat-9.0.27 / bin / shutdown.sh

[Inštalácia]

WantedBy = multi-user.target

 • Spustite príkaz uvedený nižšie a informujte systém o novom súbore služieb, ktorý ste práve vytvorili.

[Email protected]: ~ $ sudo systemctl daemon-reload

 • Spustite službu kocúr.

[Email protected]: ~ $ sudo systemctl start tomcat

 • Skontrolujte, či je služba kocoviny v prevádzkovom režime alebo nie.

[Email protected]: ~ $ systemctl status tomcat.service
● tomcat.service – kontajner servletov Tomcat 9
Načítané: načítané (/etc/systemd/system/tomcat.service; disabled; predvoľba dodávateľa: enabled)
Aktívne: aktívne (beží) od pondelka 2019-11-18 14:41:12 EST; Pred 4 s
Proces: 22939 ExecStart = / home / geekflare / apache-tomcat-9.0.27 / bin / startup.sh (code = exit, status = 0 / SUCCESS)
Hlavná PID: 22947 (java)
Úlohy: 14 (limit: 4680)
Pamäť: 63,0M
CGroup: /system.slice/tomcat.service
└─22947 /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64/bin/java -Djava.util.logging.config.file = / home / geekflare / apache-tomcat-9.0.27 / conf / logg

18. november 14:41:12 geekflare systemd [1]: Spustenie kontajnera servletu Tomcat 9…
18. november 14:41:12 geekflare systemd [1]: Spustený kontajner servletov Tomcat 9.

 • Môžete požiadať systém, aby sa kocúr automaticky spustil v čase spustenia spustením nižšie uvedeného príkazu.

[Email protected]: ~ $ sudo systemctl povolí tomcat
Vytvorené symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tomcat.service → /etc/systemd/system/tomcat.service.

 • Uistite sa, že brána firewall nezastavuje prevádzku Tomcat. Otvorte port 8080, na ktorom beží kocúr.

[Email protected]: ~ $ sudo ufw povoľuje 8080 / tcp
Pravidlá boli aktualizované
Pravidlá aktualizované (v6)

 • Upravte súbor tomcat-users.xml, v ktorom sú všetci používatelia a role definované pre rozhranie webového manažmentu tomcat.

[Email protected]: ~ $ sudo gedit apache-tomcat-9.0.27 / conf / tomcat-users.xml

 • Taktiež poskytujem rolu užívateľského manažéra-gui, ktorá mu umožňuje prístup k rozhraniu pre správu webu s iným poverením.

<?xml verzia ="1.0" encoding ="UTF-8"?>

tomcat web ui

 • Teraz choďte na http: // localhost: 8080 / manager / html, kde je umiestnená webová doska kocúrika. Budete vyzvaní na prihlásenie, použitie prihlasovacieho mena kata a hesla na prihlásenie. Pomocou tohto rozhrania môžete spustiť, zastaviť, znova načítať a nasadiť aplikáciu kliknutím na tlačidlo.

správca webových aplikácií tomcat

blahoželanie! Úspešne ste nainštalovali Tomcat 9 na Ubuntu 18.04.

Teraz druhá časť o hostiteľských platformách a ich funkciách.

Hosting A2

Hostingová platforma A2 tvrdí, že ich hosting spoločnosti Tomcat je najrýchlejší, najjednoduchší a najspoľahlivejší. Na A2 môžete bežať 20x rýchlejšie pomocou A2 Turbo boost VPS od A2.

Poskytujú podporu 24 × 7 pri akomkoľvek probléme s hosťovaním, s ktorým sa stretnete na svojej platforme, s 99,9% zárukou dostupnosti. Vďaka tomu je A2 veľmi spoľahlivou hostiteľskou platformou.

Poskytuje dostatok možností na prispôsobenie zdrojov, ktoré potrebujete na platforme. A2 je priateľský pre vývojárov a umožňuje vám root prístup k všetkým súborom servera, ktoré môžete podľa potreby upravovať. V prípade, že sa vám hostiteľská platforma nepáči a nechcete ju používať, existuje kedykoľvek záruka vrátenia peňazí.

Kamatera

Kamatera je populárna cloudová hostingová platforma. Pomáha vám nastaviť, nakonfigurovať a spustiť kocúr behom niekoľkých sekúnd. Z jednoduchého používateľského rozhrania si môžete vybrať verziu koňa, ktorú chcete hostiť, a tiež zónu (oblasť), v ktorej chcete hostiť..

Ceny sú veľmi atraktívne.

Môžete ho začať už od 4 dolárov mesačne.

V závislosti od konfigurácie, ktorú vyberiete, ponúka Kamatera širokú škálu cenových možností. Môžete si vybrať z možnosti mesačného alebo dokonca hodinového určovania cien. Najlepšie na tom je, že prvých 30 dní je úplne zadarmo.

Jelastic

Jelastic ponúka multi-cloudovú konfiguráciu, kde aplikácie môžu byť hostené v rôznych oblakoch pre extra vysokú dostupnosť. Poskytuje kombináciu modelov PaaS (platforma ako služba) a CaaS (kontajner ako služba).

Vďaka jednoduchému používateľskému rozhraniu si môžete ľahko vybrať verziu aplikácie Tomcat a spustiť ju jediným kliknutím za pár sekúnd.

jelastic - tomcat

Automatické klastrovanie Tomcat v Jelastic ponúka funkciu vysokej dostupnosti. Ak teda niektorá inštancia tomcat zlyhá, automaticky sa spustí ďalšia inštancia. Váš klaster kocúrov sa v Jelastic automaticky vertikálne prispôsobuje a tiež vám poskytuje manuálne možnosti na horizontálne prispôsobenie klastra.

Mála ďalších funkcií, ktoré spoločnosť Jelastic ponúka:

 • Podpora mikroprocesov a starších aplikácií
 • Integrované nástroje CI a CD pre automatizáciu
 • Vstavaný monitorovací systém s upozornením na varovanie
 • Integrované doplnky IDE: IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans
 • Zdieľanie prostredia a spolupráca s účtami s rôznymi úrovňami prístupu
 • Trh s bohatou sadou predkonfigurovaných aplikácií na inštaláciu jedným kliknutím

JavaPipe

Ďalšou hostiteľskou platformou je Hostingová služba Java pre Tomcata. Obsahuje vstavané doplnky pre režim dlhodobého spánku, jarné MVC, servlety a JSP, Grails, Play a mnoho ďalších..

S programom JavaPipe môžete začať už od 5,40 dolárov mesačne, čo vám poskytuje podporu inštancií Tomcat verzie 7, 8 alebo 9 s podporou JDK 7, 8, 10 alebo 11. Poskytuje vyhradenú RAM s kapacitou 128 MB až 2 GB a neobmedzený prístup k MariaDB. Získate tiež 200 GB mesačnej prevádzky a 5 GB SSD úložiska. Existujú aj ďalšie možnosti stanovenia cien aj s platformou Java Hosting, ktorá ponúka viac mesačného prenosu a úložisko SSD.

Získate tiež 40% zľavu, ak platíte tri roky. Ak teda dokážete vymyslieť dlhodobý plán hostenia, mohlo by to byť užitočné

java hosting - kocúr

záver

To bolo všetko o inštaláciách a hostingových platformách spoločnosti Tomcat. Ak máte záujem o hosťovanie spoločnosti Tomcat sami, ale v cloude, pozrite sa na tieto platformy.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map